תגיות מילים לשירים "למה זה מגיע לנו"


למה זה מגיע לנו
למה זה מגיע לנו

עידן רייכל

ובסירה אחת הבטנו לשמים וכשטיפות...

...