תגיות מילים לשירים "כנפיים"


כנפיים
כנפיים

עדי ביטי

וכשפרשתי את הכנפיים לחשת לי...

...