תגיות מילים לשירים "כמה אהבנו"


כמה אהבנו
כמה אהבנו

ליאור נרקיס

לא רוצה עליך לוותר האמת אני פוחד...

...