תגיות מילים לשירים "כל חיי"


נשמת כל חיי
נשמת כל חיי

איציק קלה

נשמת כל חי תברך את שמך ה' אלוהינו...

...
כל חיי
כל חיי

אבי טולדנו

לו ניתן לי על חיי לחזור לסובב את...

...