תגיות מילים לשירים "כבר סלחתי"


כבר סלחתי
כבר סלחתי

נסרין קדרי

כבר סלחתי על שכיבית את האור על...

...