תגיות מילים לשירים "יש שמועה"


יש שמועה
יש שמועה

נוי פדלון

עכשיו שלמים, נפתחת דלת זה רק אתה...

...