תגיות מילים לשירים "יש לנו קצב"


יש לנו קצב
יש לנו קצב

מאיר אלפי

אין לי בית אין לי ב'צפר אין לי...

...