תגיות מילים לשירים "יש לי כנרת"


יש לי כנרת
יש לי כנרת

אריק לביא

יש לי כינרת מיתרים אלפיים של קרני...

...