תגיות מילים לשירים "יש כאב"


יש כאב
יש כאב

תמיר גל

קם אדם יוצא בשקט לעולם על סף דלתו...

...