תגיות מילים לשירים "זוהי סדום"


זוהי סדום
זוהי סדום

איפה הילד

אל תדברי מילים הן מאום, הנצח...

...