תגיות מילים לשירים "זהלאמעניין אותי"


זה לא מעניין אותי
זה לא מעניין אותי

פלד

החיים אומללי כשכולם הולכים...

...