תגיות מילים לשירים "ומי יודע?"


ומי יודע?
ומי יודע?

תמיר גל

איך הזמן עובר ורק הלב אותי מוביל...

...