תגיות מילים לשירים "התארגנות"


התארגנות
התארגנות

אריק לביא

הבערנו מדורה זרדי אלה ותות הקמנו...

...