תגיות מילים לשירים "הנמל"


הנמל
הנמל

ישי לוי

הנמל עכשיו בייתי שלום לרוח שלום...

...