תגיות מילים לשירים "הלילה הזה"


הלילה הזה
הלילה הזה

חיים איפרגן

בגן הכוכבים שבענייך ראיתי אור ,...

...