תגיות מילים לשירים "היכן ליבך"


היכן ליבך
היכן ליבך

עידו ונה

כשתמשיכי לחייך אליו והאמת שלך...

...