תגיות מילים לשירים "הייתי שרה"


הייתי שרה
הייתי שרה

רוני דלומי

על מדרכה בין מה שיש ושהיה בין...

...