תגיות מילים לשירים "הולך בטל"


הולך בטל
הולך בטל

אריאל זילבר

עצמאי בשטח לא צריך טובות הוא...

...