תגיות מילים לשירים "הדובה הגדולה"


הדובה הגדולה
הדובה הגדולה

איפה הילד

והיה ויקראו לי קולות רחוקים...

...