תגיות מילים לשירים "דבקה בת זְַמַנִינוֹ"


דבקה בת זְַמַנִינוֹ
דבקה בת זְַמַנִינוֹ

מתי כספי

האביב כבר באוויר אבל הרוח עוד...

...