תגיות מילים לשירים "גלגלי לי עיניים"


גלגלי לי עיניים
גלגלי לי עיניים

אבי טולדנו

גלגלי לי עיניים ירוקות. סלסלי שיר...

...