תגיות מילים לשירים "בשלושים לעשירי"


בשלושים לעשירי
בשלושים לעשירי

פאר טסי

היא נראתה לאחרונה בשלושים לעשירי...

...