תגיות מילים לשירים "ברית עולם"


ברית עולם
ברית עולם

עדן בן זקן

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום...

...