תגיות מילים לשירים "בכרם תימן"


בכרם תימן
בכרם תימן

מירי מסיקה

בּכרם תימן ירח שׁט רוח צחה נושׁבת...

...