תגיות מילים לשירים "בטוב וברע"


בטוב וברע
בטוב וברע

אבי טולדנו

בטוב וברע אלה השנים הטובות בחיי...

...