תגיות מילים לשירים "בוסה"


בוסה
בוסה

עידו בי וצוקי

אפילו בינואר , חם לי בכל הגוף חי...

...