תגיות מילים לשירים "את ואני והוא"


את ואני והוא
את ואני והוא

אבי טולדנו

עכשיו אנו עומדים את ואני והוא וכל...

...