תגיות מילים לשירים "אצלנ בקיבוץ"


אצלנ בקיבוץ
אצלנ בקיבוץ

אריאל זילבר

אצלנו בקיבוץ גדלות פרות שמנות מו...

...