תגיות מילים לשירים "אמצע מאי"


אמצע מאי
אמצע מאי

חיים איפרגן

אני לא זוכר מתי אולי באמצע מאי...

...