תגיות מילים לשירים "אל תפגע בילד"


אל תפגע בילד
אל תפגע בילד

איפה הילד

ובלילה עפו העורבים מעל העיר...

...