תגיות מילים לשירים "אל תיקח לי אותה"


אל תיקח לי אותה
אל תיקח לי אותה

מאור אשואל

כבר כמעט ניצחתי את ידה החזקתי...

...