תגיות מילים לשירים "אלף כינורות"


אלף כינורות
אלף כינורות

ים רפאלי

פעם עוד הייתי בטוח שכמו בשירים...

...