תגיות מילים לשירים "אלי שבשמיים"


אלי שבשמיים
אלי שבשמיים

חיים ישראל

לפעמים נדמה אני צועק ואיש אינו...

...