תגיות מילים לשירים "אחד מול כולם"


אחד מול כולם
אחד מול כולם

רגב הוד

לבד זה רק אני ואלוהים שעוד מחזיק...

...