תגיות מילים לשירים "אז אמרו לי"


אז אמרו לי
אז אמרו לי

רגב הוד

תמיד אמרו לי טוב להיות קצת אחר...

...