תגיות מילים לשירים "#לא מהמר"


#לא מהמר
#לא מהמר

בסטוני

הוא לא מהמר הוא לא זורק ז׳יטונים...

...