שירים של ריקו

רמה אחרת
רמה אחרת

ויש לה את המבט הזה,מבט הזה / לא זה...

...
מה באלה
מה באלה

כל יום באותה שעה / רואה מהחלון,...

...