דם יהודי - עמיר בניון

מילים לשיר דם יהודימילים: עמיר בניון

לחן: עמיר בניון


עוד יום, עוד יום עצוב
בירושלים, עוד יום דם יהודי נשפך
כמים בתוך בית הכנסת שלך אבא
עד מתי הם רק רצו להתפלל אלייך
שיהיה טוב הלוואי

כן יום עצוב בעיר הקודש עוד יום
דם יהודי נשפך כמים כנגד עינייך
אבא מול ארוך הקודש
מול ארוך הקודש עד מתיעוד יתומים מוכים שוב אלמנות בוכות
עוד ילדים רכים שנגדעו להם החלומות
שוב יתומות מסכנות שמחכות שוב השטן רוצח
במכונות האם להיות יהודי זה למות כל יום חדש
למות כל יום מחדש

עוד יום, עוד יום כאוב לירושלים
עוד יום ודם יהודי נשפך כמים
בתוך בית כנסת שלך אבא, אבא
עד מתי, עד מתי

עוד יתומים מוכים שוב אלמנות בוכות
עוד ילדים רכים שנגדעו להם החלומות
שוב יתומות מסכנות שמחכות שוב השטן רוצח
במכונות האם להיות יהודי זה למות כל יום חדש
למות כל יום מחדש

עוד יתומים מוכים שוב אלמנות בוכות
עוד ילדים רכים שנגדעו להם החלומות
שוב יתומות מסכנות שמחכות שוב השטן רוצח
במכונות האם להיות יהודי זה למות כל יום חדש
למות כל יום מחדש

דווח על שיר זה


אולי יעניין אותך גםתגיות