שירים של מאור תיתון

מכחול
מכחול

יד אחת אוחזת במכחול / והגרון שעות...

...