שניים שהם אחד - ליאור מיארה

מילים לשיר שניים שהם אחד
עוד לפני שהגיעו לעולם נכתב בשמיים
שהיא והוא מאחד יהפכו לשניים
לילות רבים ביקשו את שאהבה נפשם
בתפילות מתוקות ירבו על אשר חפץ ליבם
והנה הוא כאדם מקדם
עושה את דרכו לגן עדן

יהי רצון ריבונו של עולם
שתשרה שכינתך בבית מקדשם
האר את דרכם ושלח להם ברכתך
שיתמלא ביתם באהבה של אור ושמחהואז היא הופיעה כלבנה ברקע חמה
בראותה אותו והיתה לו לחומה
בחציה השני תאחוז לעולם ועד
יחתמו את ברית אהבתם בלילה שכזה

והיא כחווה מתקרבת
נרגשת להיות לו לעזר

יהיה רצון ....

דווח על שיר זה


אולי יעניין אותך גםתגיות