מחרוזת עדות - הפרויקט של רביבו

מילים לשיר מחרוזת עדותעיבוד: רביב רם בן מנחם


פלפילו:

ילל יללי יען יאלל ילל
ילל יעל יעל יא מאמא
יאן ילל אופ אופ אופ
לללי לללליה
ילל יללל..

מה עלי ומה לתילו
ורני ואחתילו
יעוואזל פלפלו מ ה לי מהלילו
יא יעוואזל פלפלו

הללו קלק דם בנים
חבובו חנק חבובו חנק
בני גסם הללו קלק
דן דמים תלת ובן
גרם מול גרם ופאתו שום
סאלאם וחתרו ירו ופחרתירו
יעוואזל פלפלו

אחובי עליק אורבו יזיו
עממי יזהב אחובי עלה
אחתנה מונה מין אנא
וחלפלופ חולבינה
יעוואזל פלפלוויגליט לי אה אה
ויגליט לי לה לה
שירי בחייאת עבאללה
א אה אה מה מה
על עין אי זרקא

לעיני זרקא ועלה
מדרוק שירה עליה
לעיני זרקא פיחם
חתילו ואכבר חמדה
א ה אה עלי עין זרקא
מינה אני זרגא

יללי יללי ילל יללי
יללי ילל ילי
סאלאם עליכום
יא נאס יא נאס

לערוסה:

אנא לערוסה
אנא טילאלי
וויגה בבה
ג'אווה ורג'לי

סובין סאללה
לעריס לעריס
אנא לערוסה
ראסי לריס נוזל בסאללה
סובילגרדו ...

עתונילקס אללה חבאב
עתונילקס

דווח על שיר זה


אולי יעניין אותך גםתגיות