רפאנו השם - אריאל זילבר

מילים לשיר רפאנו השם
רפאנו השם רפאנו השם ונרפא
והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו

רפאנו השם רפאנו השם ונרפא
והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו

כי אל מלך רופא נאמן
ורחמן ורחמן אתה

כי אל מלך רופא נאמן - רפאנו השםכי אל מלך רופא נאמן
ורחמן ורחמן אתה
כי אל מלך רופא נאמן - רפאנו השם

כי אל מלך רופא נאמן ורחמן ורחמן אתה

כי אל מלך רופא נאמן
רפאנו

רפאנו ונרפא את כל חולי עמך ישראל

א-מן
רפאנו השם

דווח על שיר זה


אולי יעניין אותך גם