מאמו - איתי לוי

מילים לשיר מאמו
זכיתי מאמו שלי
it's your boy Stephane
כל מה שעשית תמיד היה בשבילי
Itay Levi

Let's get it

Maman j’ai grandis
J’étais tout petit
Tu ma tou donner
J’ai avancé
Les sports j’ai tout fait, basket j’ai joué
Quand j’ai dit danser papa est inquiet
Qui pensait qu’il allait chanter, mauvaises notes à l’école ou est ton métier,
Tes cahiers va les prendre tu na rien toucher
Va travailler !
Pourquoi tu fais ça je t’ai bien éduquer, grand garçon tête vide ou des difficultés
Pas très facile de faire des choses non aimées
(Ohhhh)זכיתי מאמו שלי
כל מה שעשית תמיד היה בשבילי
איך תמיד דאגת שיהיה לי הכל
תמיד לקום לא ליפול
אח יא מאמו שלי
מאמו

En parlant des jaloux nous on travaille donc tout ça ya pas chez nous,
Les couteaux dans le dos et la haine surtout
J’peux te garantir que ça ya pas chez nous
OUI , ça me fait mal
JE , suis dans la salle
LAISSE , moi quand je parle,
Okay ça y-est moi je m’en vais
Mon frère tu ma blessé
Pourquoi tu ma laissé
Allez toi aussi YEEEE

זכיתי מאמו שלי
כל מה שעשית תמיד היה בשבילי
איך תמיד דאגת שיהיה לי הכל
תמיד לקום לא ליפול
אח יא מאמו שלי
מאמו

אמא אמא אח יא אמא
הובלת אותי קדימה
נתת לי כבר את כל הלב שלך הלב שלך

זכיתי מאמו שלי
כל מה שעשית תמיד היה בשבילי
איך תמיד דאגת שיהיה לי הכל
תמיד לקום לא ליפול
אח יא מאמו שלי
מאמו

דווח על שיר זה


אולי יעניין אותך גם