שירים של אורי שכיב

הייתי יכול
הייתי יכול

חשבתי שאם נעמוד על זה / אז נעמוד...

...