שירים שהלחין עידן חביב

לתת לקחת
לתת לקחת

עידן רפאל חביב

והרוח קרה ועוברת / את אומרת תשים...

...