שירים שהלחין מאיר בנאי

אצלך בעולם
אצלך בעולם

היהודים

כל הלילה היינו תחת כישוף / כל...

...