שירים שהלחין אברהם פואנקינוס טל

מי את
מי את

אברהם טל

את רואה אותי / את קוראת בשמי / כל...

...