שירים שכתב עומר הברון

בואו לפני
בואו לפני

ג'ימבו ג'יי

בואו לגלות את זה לפני שזה הצליח /...

...