שירים שכתב ישראל אייזן

אתפוס אותך
אתפוס אותך

KYD

כל המתרחצים והמתרחצות / זוזו לצד...

...
הכל שמועות
הכל שמועות

KYD

הכל שמועות / תגידי מה אפשר לעשות /...

...