שירים שכתב אהרון עמרם

גלבי
גלבי

עופרה חזה

לידמעייני יכון באב אסבא מפתוח /...

...